Skutečný produkční výkon až 5000 ks roušek/hod

Možnost zákaznických úprav konečného produktu

Dostupný servis a počáteční zaškolení obsluhy

Použity kvalitní serva a měniče od společnosti LENZE

Nízké nároky na personální obslužnost

RO-50 (L)

Produkční výkon: 2500 ks/hod
Rozměry: 8×4 m

RO-100 (F)

Produkční výkon: 5000 ks/hod
Rozměry: 10×4 m

Technické parametry

Sekvenční operace samotné linky

Odvíjení materiálů z 1-4 rolí, odvíjení a dělení drátu (zataveného v plastu), skládání podélné, sekání a vkládání drátu, ultrazvukové svaření podélných hran, sekání ústenek na rozměr, odvíjení a dělení gumičky, ultrazvukové přivaření gumiček na krátké strany ústenky, odvíjení materiálu pro lemy a jejich ultrazvukové sváření na krátké strany roušky, výsek lemů, stohování ke konečnému balení.

Prostorová náročnost

základní půdorys linky RO-100 je 10×4 m, RO-50 8×4 m (nutno připočíst minimální obslužnou zónu 80 cm kolem linky k základnímu půdorysu)

Připojení k elektrické síti

3×400 V, jištění 32 A, charakteristika B

Připojení k tlakovému vzduchu

minimálně 6 barů, spotřeba RO-50 je 500 l/min., RO-100 je 1000 l/min.

Připojení ke vzdálené správě

LAN kabelem (je možné diagnostikovat okamžitý stav stroje a závady včetně okamžité podpory nutné k vyřešení problému)

Zatížení podlahové plochy

menší než 500 kg/m2

Nároky na obsluhu linky

Automatickou linku lze obsluhovat ve dvou lidech (1 seřizovač + 1 osoba operátora pro každý výstup). Linka může mít podle požadovaného výkonu jeden až tři výstupy. Obsluha nemusí být vybavena zvláštními ochrannými pomůckami.

Produktové parametry

Ústenka/rouška RU-95×185 mm

  • (1) Rozměry a způsob uchycení lze modifikovat podle požadavku klienta. Varianty: jednoduchá ústenka bez bočních výztuh s gumičkami vně ústenky, s gumičkami dovnitř ústenky a bočními výztuhami, nebo úvazky

  • (2) Skládání a optimální velikost zaručují univerzální použití

  • (3) Až čtyři vrstvy filtračního materiálu (včetně možnosti použití nanotkanin)

  • (4) Pevné svařované spoje, umožňující opakované nasazování

  • (5) Možnost značení každé ústenky inkjetovým tiskem, nebo ultrazvukem (včetně reklamního sdělení)

  • (6) Uchycení gumičkami, nebo volnými konci k uvázání

Časté dotazy

Musí se jednat o tepelně svařitelné materiály. Tento požadavek se vztahuje na základní, krycí, filtrační materiál, ale i gumičku.

Obvykle je tento úkon na obsluze linky, za příplatek je možno linku vybavit modulem kamerové kontroly kvality a úplnosti výrobku, vadný kus se z produkce automaticky vyloučí.

Obvyklá doba dodání je 4-5 měsíců od složení zálohové platby.

Dle reálných zkušeností z provozu našich linek je skutečný výkon 50 tis. ks / RO50 (při dodržení standardních přestávek obsluhy, doplňování materiálu, mikrozastávek zpravidla z důvodu nehomogenního vstupního materiálu).

Kontakty

V případě dotazů ohledně automatické výrobní linky nás prosím kontaktujte níže uvedenými způsoby. Využít můžete také připraveného kontaktního formuláře.

Výrobcem prezentovaných automatických linek je společnost SKV s.r.o. Kontaktní osoba: Robert Štěpán, jednatel společnosti SKV s.r.o.

kontaktní formulář